Lifestyle Blog

แยกก่อนทิ้งตามประเภทของขยะรีไซเคิลพลาสติก

ปัญหาใหญ่ทั่วโลกที่มีมานานหลายปีโดยเฉพาะเมืองใหญ่นั่นคือ “ปัญหาขยะล้นเมือง” ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของแต่ละประเทศที่จะมองข้ามไม่ได้ เพราะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาเนิ่นนาน โดยรัฐบาลในหลายๆ ประเทศเล็งเห็นและพยายามเร่งแก้ไขโดยขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงประเทศไทยเราเองก็ได้มีการรณรงค์และเริ่มมีคนหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น แม้จะเป็นเพียงแค่คนบางกลุ่มก็ตาม 

แต่เมื่อสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดรอบใหม่ ก็ทำให้ขยะพลาสติกโดยเฉพาะในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นถึง 7.61% จากที่เคยลดลงหลังจากมีการรณรงค์และมีประชาชนหลายส่วนให้ความร่วมมือด้วยการลดใช้พลาสติก โดยการใช้ถุงผ้า แก้วน้ำส่วนตัว กล่องอาหาร และวัสดุอื่นทดแทน แต่เมื่อต้องเกิดการระบาดของโควิด-19 อีกรอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้มากขึ้น อย่าง หน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ ชุด PPE บรรจุภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ หลอดฉีดวัคซีน หรือการที่ต้องกักตัวอยู่บ้านกันมากขึ้น มีการใช้บริการจัดส่งอาหาร และการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งก็ล้วนแต่มีพลาสติกเข้ามามีบทบาททั้งสิ้น จึงทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นสูงกว่า 25% ของปริมาณขยะทั่วไป นับว่าสูงจนน่าหวั่นวิตกเลยทีเดียว  

ขยะมีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งขยะเปียกที่เป็นจำพวกเศษอาหารต่างๆ จากครัวเรือนที่มีเหลือทิ้งกันแทบทุกบ้านและแม้แต่สถานที่ให้บริการด้านอาหาร แต่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6เดือน หรือภายในไม่กี่ชั่วโมงด้วยเครื่องหมักปุ๋ยไฟฟ้า ขยะจำพวกกระดาษสามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลา  5 เดือน – 5 ปี ส่วนโลหะ – อลูมิเนียมใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 200 ปี และ “พลาสติก” เป็นขยะที่ย่อยสลายนานที่สุด โดยขวดและถุงพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ 400 – 500 ปี ในขณะที่โฟมแทบจะไม่ย่อยสลายเลยจึงเป็นวัสดุที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้ให้มากที่สุด ส่วนขวดแก้วต่างๆ กลับไม่สามารถย่อยสลายได้ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่

แต่บทความนี้เราจะกล่าวถึงขยะพลาสติกที่นำกลับมารีไซเคิลได้มีอะไรบ้าง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดเภทภัยธรรมชาติทั่วโลก ณ ตอนนี้ … วิธีจัดการขยะพลาสติกมีหลายวิธี โดยมีการกลบให้มันย่อยสลายไปเองแต่ต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆ ปี แต่จะดีกว่าหากเรานำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด จนกว่าตัวมันเองจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปหรือถึงเวลาสลายในที่สุด 

ลด ละ เลิก พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) แต่พยายามเลือกใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับมา Reuse เช่น การนำขวดพลาสติกปลูกผักแทนกระถาง  หรือ Recycle ไพโรไลซิสพลาสติก คือการนำขวดพลาสติกไปผ่านกระบวนการจนได้เป็นน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ แน่นอนว่าคำว่ารียูสและรีไซเคิล เรามีบัญญัติสองคำนี้มานานหลายสีบปี แต่ระบบการจัดการก็ยังไปไม่ถึงจุดที่น่าพอใจได้สักที เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่นำมาปรับใช้ให้เป็นปกติในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน รวมไปถึงความเข้าใจในสองคำนี้ที่คลาดเคลื่อน

“หากคุณไม่มั่นใจอย่าทิ้งลงถังรีไซเคิล” เป็นคำแนะนำในการทิ้งขยะรีไซเคิลของกลุ่มเพื่อสิ่งแวดล้อม Planet Ark เนื่องจากพวกเขาพบว่าที่ผ่านมา ร้อยละ 90 ของชาวออสเตรเลียเชื่อว่าการรีไซเคิลเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ก็ยังมีการเข้าใจผิดในสิ่งที่รีไซเคิลได้และไม่ได้ โดย แคลร์ เบล ผู้ประสานงานอาวุโส ของ Planet Ark ได้กล่าวถึงการรีไซเคิลของชาวออสเตรเลียที่บางครั้งก็ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาขยะมีการปะปนกันระหว่างขยะที่สามารถและไม่สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งมันกำลังเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากขยะบางชนิดอาจมีผลเสียต่อกระบวนการรีไซเคิลและสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลดี 

ด้วยโรงงานคัดแยกขยะส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคัดแยกและแปรรูปโดยเจาะจงประเภทของวัสดุอย่าง พลาสติก แก้ว โลหะ และจำพวกกระดาษ หากมีวัสดุอื่นปะปนไปในระหว่างกระบวนการรีไซเคิลและการทำงานของอุปกรณ์ อาจสร้างความเสียหายและอันตรายกับอุปกรณ์เหล่านั้น และยังทำให้วัสดุที่ถูกคัดแยกแล้วต้องปะปนกับวัสดุอื่นๆ อย่างที่ไม่ควรจะเป็น ดังนั้นควรมีการแยกประเภทขยะพลาสติกให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบสิ่งแวดล้อม 

ประเภทของขยะรีไซเคิลรีไซเคิลได้ที่ควรแยกก่อนทิ้ง

1.โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต  /  PETE (Polyethylene Terephthalate) 

พลาสติกโพลีเมอร์ใสที่มีความเหนียว ทนทานต่อแรงกระแทก และป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซ นำมาผลิตเป็นขวดบรรจุเครื่องดื่มหรือของเหลวที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช โดยมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 1 

2.โพลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง / HDPE (High-density Polyethylene)

พลาสติกชนิดนี้จะมีความหนาแน่นสูง จึงมีความแข็งแรงแต่มีความโปร่งแสงต่ำ ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการแพร่ผ่านความชื้นได้ดี นำมาผลิตเป็นขวดเครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เช่น ขวดแชมพู  ขวดนม ถุงขยะ ถังพลาสติก ถังบรรจุสารเคมี โดยมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 2 

3.โพลีไวนิลคลอไรด์ /  PVC (Polyvinyl Chloride) 

พลาสติกใสที่มีความแข็งแรงมาก อากาศและไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แต่สามารถป้องกันไขมันได้ดี นำมาผลิตเป็นท่อประปา ฉนวนสายไฟ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 3 

4.โพลีเอทิโพลีนความหนาแน่นต่ำ / LDPE (Low-density Polyethylene) 

พลาสติกโปร่งแสง มีความหนาแน่นต่ำ แต่มีปริมาตรสูง นำไปผลิตเป็นถุงใส่อาหารแช่แข็ง ถุงใส่ของ แผ่นฟิล์ม สายหุ้มทองแดง โดยมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 4

5.โพลีโพรพิลีน  /  PP (Polypropylene) 

เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกและความร้อนสูง แต่มีน้ำหนักเบาที่สุด นำไปผลิตเป็นถุงร้อน ภาชนะบรรจุอาหาร บานพับ ขวดยา ฉนวนไฟฟ้า มีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 5

6.โพลีสไตรีน  /  PS (Polystyrene) 

เป็นพลาสติกที่มีความเปราะบาง โปร่งใส แต่มีความทนต่อกรดและด่างได้ดี ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอสมควร ผลิตเป็นรูปต่างๆ ได้ง่าย จึงนำไปผลิตเป็นภาชนะ เช่น ถ้วย จาน กล่องใส่ซีดี และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขยะพลาสติกประเภทนี้ไม่ควรทิ้งในถังยะรีไซเคิล เนื่องจากเม็ดโฟมพอลีสไตรีนมีขนาดเล็กเกินไปที่จะแปรรูป พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 6 

7.พลาสติกอื่นๆ / Other 

พลาสติกต่างๆ ที่ไม่เข้าพวกใน 6 ชนิดแรก เช่น โพลีคาร์บอเนต หรือ PC (Polycarbonate) ซึ่งเป็นพลาสติกโปร่งใส มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อน และแรงกระแทกได้ดี นำไปผลิต หมวกนิรภัย ปากกา ขวดนมเด็ก ป้ายโฆษณา 

โดยขยะประเภทพลาสติกทั้งหมดนี้สามารถนำมาเพื่อแยกขยะขายได้ จำพวกขวดน้ำดื่มพลาสติก บับเบิ้ลกันกระแทก ฟิล์มหด ถุงซิป ถุงพลาสติกหูหิ้วต่างๆ กล่องอาหาร หลอดพลาสติก ท่อพีวีซี ขวดยา ฯลฯ 

แต่การคัดแยกขยะรีไซเคิลกับการแยกขวดพลาสติกขายจะต่างกัน เพราะขยะพลาสติกบางชนิดที่รีไซเคิลไม่ได้แต่ขายได้ ในขณะที่ขยะบางชนิดรีไซเคิลได้แต่ยังไม่มีตลาดรับซื้อ เช่น ถาด PET สามารถรีไซเคิลได้แต่ก็ขายไม่ได้ 

รีไซเคิลขยะแต่ละประเภท 1 กิโลกรัม ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไร?

 • HDPE / PP ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.58 กิโลกรัม 
 • LDPE ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.72  กิโลกรัม
 • PET ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.63  กิโลกรัม  
 • อลูมิเนียม ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 3.71 กิโลกรัม 
 • เหล็ก ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.87 กิโลกรัม 
 • กระดาษ ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.57 กิโลกรัม 
 • แก้ว ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.01 กิโลกรัม

การคัดแยกในโรงงานแยกขยะก็จะมีแต่ค่าใช้จ่าย ทำให้งบประมาณในการกำจัดขยะของประเทศไทยสูงทุกปี ด้วยส่วนใหญ่พนักงานหลายๆ คนเป็นลูกจ้างต่างด้าวบ้าง ชาวบ้านที่ไม่ได้มีความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะบ้าง หากมีการแยกขยะจากครัวเรือนก่อน พนักงานก็จะได้ส่งไปฝ่ายรีไซเคิลได้เลย ทำให้ลดปริมาณขยะลงและเหลือเพียงขยะที่ต้องกำจัดทิ้งจริงๆ แถมยังลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จะได้ปันงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นๆ แทน 

ด้วยพลาสติกเป็นขยะ input ถ้าเรามีวิธีการคัดแยกพลาสติกเกรดดีๆ โดยเฉพาะพลาสติก food grade ซึ่งเราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ด้วยการใช้ระบบไพโรไลซิส แปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันดิบคุณภาพสูง เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เรียกได้ว่าเป็นวิธีกําจัดขยะรีไซเคิลที่เกิดประโยชน์สูงสุด แต่หากนำไปทิ้งปนกับเศษอาหาร มันก็จะเกิดการเน่าจนกำจัดยากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง 

ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมจะมีการแยกขยะในโรงงานก่อนกำจัดทิ้ง แต่กลับกลายเป็นว่าขยะจากครัวเรือนเป็นปัญหาที่มากสุด เนื่องจากไม่มีการแยกขยะในครัวเรือนก่อนที่จะนำมาทิ้งที่ถังขยะรวมหรือรถบริการเก็บขยะ แม้ว่าเราอาจจะเคยเห็นจนชินตาที่จะมีคนเก็บขวดขายมาคอยรื้อถังขยะเพื่อเก็บขวดไปขายก็ตาม คนกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะทำเพื่อนำไปแลกกับเงินเพื่อใช้ประทังชีวิต ไม่ได้เกี่ยวกับการอนุรักษ์อะไรก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนช่วยในการแยกขยะ แม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กมากถ้าเทียบกับปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด 

เราต่างก็เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเพิ่มปริมาณขยะจนเป็นปัญหาระดับโลกอยู่ทุกวัน และถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถงดการทิ้งขยะได้ แต่ก็สามารถช่วยลดปริมาณลงได้ ด้วยการร่วมมือกันช่วยแยกขยะก่อนทิ้ง เมื่อมือของพวกเราเป็นผู้สร้างขยะ มือของพวกเราก็ช่วยลดขยะได้เช่นกัน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อชีวิตของเราที่ดีขึ้นและเพื่อโลกที่ดีกว่า!!

You may also like

Business

รวมกองทุนปันผลที่น่าสนใจ กองทุนตัวไหนน่าจะเหมาะกับเรา

post-image

ใครที่เริ่มสนใจหรือมองหาการลงทุนเพื่ออนาคต แต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนกับกองทุนไหนดี เพราะไม่เคยทำมาก่อน เราจะมาพาทำความรู้จักกับกองทุนปันผลในตลาดหุ้นหรือธีมที่นับว่าแข็งแกร่ง น่าสนใจที่จะลงทุน โดยจะเลือกลงทุนรายตัวหรือจัดเป็นพอร์ตให้กระจายตัวดี 

หุ้นปันผลกับกองทุนปันผลต่างกันอย่างไร 

หุ้นปันผลกับกองทุนปันผลต่างกันอย่างไร

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าระหว่าง หุ้นปันผลคืออะไร และกองทุนปันผลคืออะไร จะได้รู้ว่าเหมือนหรือต่างกัน  หุ้นปันผล เป็นหุ้นประเภทหนึ่งที่นักลงทุนต้องการจะมีเก็บไว้อยู่ในพอร์ตลงทุน เพื่อให้ได้เงินปันผลส่วนนี้เป็นรายได้เสริม หรืออาจกลายเป็นรายได้หลักหลังจากที่เกษียณไปแล้ว แต่บางคนอาจต้องการมีหุ้นปันผลเพื่อลดความเสี่ยง ในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน หรือจะทำพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ กองทุนปันผล คือ กองทุนที่นำกำไรที่ได้จากการลงทุนมาแจกจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนนั่นเอง โดยปัจจุบันบริษัทจะนิยมจ่ายเงินปันผล 2 แบบ ด้วยกัน คือ 

1. จ่ายเป็นเงินสด หรือ Cash Dividend คือรูปแบบที่บริษัทส่วนใหญ่นิยมกันมาก โดยมีเงินปันผลที่ได้มาจากกำไรสะสมของบริษัท โดยจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปกติ ข้อดี คือ นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล โดยที่การลงทุนจะยังดำเนินต่อไป ส่วนข้อเสีย คือ เงินปันผลที่ได้อาจไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนัก เนื่องจากมีการหักภาษีเงินปันผล 10% 

2. จ่ายเป็นหุ้น หรือ Equity Stock Dividend คือ การเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญ แล้วจึงจะนำมาจ่ายปันผล โดยกำหนดจ่ายตามอัตราส่วนที่กำหนด เช่น จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 : 1 คือ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับหุ้นปันผล 1 หุ้น ในทุก ๆ หุ้นเดิมที่ถืออยู่จำนวน 10 หุ้น หากถือหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล 100 หุ้น และถ้าถือหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล 1,000 หุ้น เป็นต้น 

โดยปกติหุ้นปันผลจะมีอัตราเงินปันผลหรือ Dividend Yield โดยคำนวณมาจากเงินปันผลต่อหุ้น / ราคา แต่ในส่วนกองทุนปันผลจะบอกเพียงกองทุนปันผลคิดเป็นกี่บาท / หน่วย ในแต่ละครั้ง ทำให้นักลงทุนไม่สามารถรู้ได้ว่า Dividend เป็นเท่าไร 

แล้วจะรู้ Dividend Yield ได้อย่างไร ? 

วิธีการคาดการ Dividend Yield คือ นำส่วนปันผลรวมย้อนหลัง (…

Read More
Business Lifestyle

อัพเดท 7 เทรนด์สีปี 2023 สีไหนมาแรง แต่งบ้านรับปีเถาะกันเถอะ 

post-image

สำหรับคนรักบ้าน รักการตกแต่งบ้าน วันนี้เรามาจะอัพเดทเทรนด์สีปี 2023 ซึ่งสีเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมจากเทรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลก และทางนิตยสาร Creative Thailand ได้รวบรวมจัดทำขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจไทย ภายใต้ CEA หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

เราจึงได้นำมาอัพเดทเพื่อเป็นแนวไอเดียให้ใครที่กำลังต้องการจะจัดแต่งบ้านต้อนรับปีใหม่ ซึ่งตรงกับ ปีเถาะ หรือ ปีกระต่าย และเทรนด์สีเหล่านี้ ยังเหมาะต่อการไปใช้กับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงใช้เพื่อสื่อโฆษณาสินค้า การบริการ และงาน Events ต่าง ๆ อีกด้วย มีสีอะไรให้เพื่อน ๆ ได้นำไปใช้เสริมสร้างความปังและทันสมัยกันบ้าง ตามมาเลยค่ะ 

Elfin Yellow : สีเหลืองอ่อน – ครีม 

สีเหลืองอ่อนไปจนถึงเกือบออกสีครีม โทนสีที่บ่งบอกถึงความเป็น Minimalism ที่ยังคงได้รับความนิยมในการตกแต่งบ้านเสมอมา เพราะให้ความรู้สึกเรียบง่าย อบอุ่น อ่อนโยน สบายตา นอกจากนี้ โทนสีเหลืองอ่อนยังเป็นสีแห่งการรีเซ็ต การเริ่มหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ และยังเป็นสื่อถึงการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง 

การตกแต่งบ้านด้วยสีหลักอย่างโทนสีเหลืองอ่อนจะให้สไตล์บ้านมินิมอล แต่ถ้าต้องการเติมความสดใส และความมีชีวิตชีวาให้กับบ้าน อาจใช้เครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์สีเหลือง ควบคู่ไปกับสีหลักของบ้านด้วยโทนสีเรียบ ๆ แทน ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในช่วงซัมเมอร์สดใส 

Lime Green : สีเขียวมะนาว 

โดยปกติ สีเขียว มักจะทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม และมักจะเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ บ้าน และ สำนักงาน เพราะจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสงบ แต่สำหรับเทรนด์สีปี 2566 ที่ต้องการเพิ่มความล้ำสมัยมากขึ้น ทำให้เฉดสีเขียวมะนาวเป็นสีที่จะมาแรงแซงทางโค้งอีกสีหนึ่งเลยทีเดียว เพราะสีเขียวมะนาวจะสื่อถึงความสดใสและมีชีวิตชีวาของคนยุค Gen Z ได้เป็นอย่างดี จึงถูกนำมาใช้บนโลกดิจิทัลมากขึ้น 

แม้ว่าสีเขียวมะนาวจะดูสดและจัดจ้านจนอาจไม่ไหวสำหรับการทาสีผนังบ้าน แต่สามารถนำมาใช้กับของตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเพิ่มความสดใสและความโดดเด่นให้กับบ้านมากขึ้น หรือจะลดเฉดลงอีกหน่อยด้วยสีเขียวแอปเปิลก็นับว่าเก๋กู๊ดเลยทีเดียว 

Blog Business Lifestyle Politics

วิธีเช็คเบอร์โทรศัพท์ มิจฉาชีพโทรหาเรา หรือใครโทรมากันแน่ 

post-image

ฮัลโหลวว! นั่นใครโทรมา มิจฉาชีพหรือเปล่าคะ? แต่คงไม่มีมิจฉาชีพคนไหนยอมรับแน่นอน แล้วเราจะมีวิธีไหนเช็คเบอร์ใครโทรมา หรือส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ที่ถ้าเผลอไปกด โดนดูดเงินสูญหมดบัญชี เราจึงต้องมีวิธีป้องกันโดนมิจฉาชีพหลอก ยิ่งช่วงนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาด แถมตำรวจก็ยังทำอะไรไม่ได้ เป็นปัญหาสังคมและมีผู้เสียหายไปแล้วนับไม่ถ้วน เมื่อเราพึ่งใครไม่ได้ เราก็ต้องพึ่งตนเองก่อนในเบื้องต้น ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ 

Google 

เมื่อมีเบอร์แปลก ๆ โทรมาหา ไม่ว่าจะก่อนรับสายหรือหลังสายไปแล้ว แต่อยากรู้ว่าใช่เป็นเบอร์มิจฉาชีพหลอกโทรหาเราหรือไม่ ให้นำเบอร์นั้นไปค้นหากับเว็บไซต์กูเกิล หากเป็นหมายเลของมิจฉาชีพที่มีประวัติหลอกลวง เราจะพบข้อมูลที่ผู้เสียหายได้โพสเตือนภัยผ่านบนเว็บไซต์ 

Facebook 

เฟซบุคเป็นอีกช่องทางที่สามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ได้เช่นกัน โดยการนำเบอร์แปลก ๆ ที่ได้โทรหาเราไปใส่ช่องค้นหา (search) หากเป็นเบอร์ที่เคยมีประวัติหลอกลวง เราจะสามารถพบตามกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มขายของ กลุ่มเตือนภัย ฯลฯ มีผู้เสียหายได้โพสข้อความเตือนภัย พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์  

Line 

อีกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ใช้สืบหาเบอร์มิจฉาชีพได้เช่นกัน โดยการนำเบอร์แปลกที่โทรหาเราไปใส่ในช่องเพิ่มเพื่อน (Add Friend) ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะสามารถค้นหาเจอได้เฉพาะที่หมายเลขลงทะเบียนไลน์เท่านั้น หากแอดด้วยเบอร์โทรฯ แล้ว ไม่พบเจอเป็นผู้ใช้แอปไลน์ปกติทั่วไป ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นมิจฉาชีพ หรืออาจไม่ใช่ก็ได้ 

Whoscall 

Whoscall คือ แอปพลิเคชัน ที่รวบรวมฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ไว้เป็นพันล้านเบอร์ โดยมีผู้โหลดใช้แอป whoscall แล้วมากกว่า 70 ล้านครั้ง โดยแอปฯ นี้ จะมีการระบุหมายเลขโทรศัทพ์ของหน่วยงานต่าง ๆ เบอร์ขายสินเชื่อ เบอร์ขายประกัน รวมไปถึงเบอร์มิจฉาชีพ เมื่อไรที่เบอร์เหล่านี้โทรมา แอปฯ จะดึงข้อมูลมาแจ้งเตือนบนหน้าจอมือถือของเราทันที ทำให้เราสามารถเลือกที่จะรับสายหรือไม่ก็ได้  หรือทำการบล็อกเบอร์นั้นไปเลย ยิ่งไปกว่านั้น whoscall มีฟังก์ชันให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นใคร เช่น เบอร์ขนส่ง เบอร์มิจฉาชีพ เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปฯ Whoscall…

Read More
Lifestyle Travel

ชี้พิกัด 7 บ้านกระจกสวย ที่น่าไปเช็คอินสักครั้งในชีวิต

post-image

วันหยุดยาวทั้งทีหาที่เที่ยวฮีลใจกันดีกว่า มัดรวมพิกัด ที่เที่ยว บ้านกระจกใส วิวสวย นอนมองฟิน ๆ เหมือนไม่มีอะไรมากั้นระหว่างเรา ให้ฟีลเหมือนเที่ยวต่างประเทศ มีที่ไหนบ้างไปดูกัน แล้วจัดกระเป๋ากันเล๊ยยย! 

Kissing Stars Glamping  (บ้านแม่ลาย จ.เชียงใหม่) 

kissing stars glamping บ้านแม่ลาย เชียงใหม่


เริ่มจากภาคเหนือของไทยกันก่อนเลย บ้านทรงกล่องสี่เหลี่ยมบนเนินเขา ติดกระจกใสมองเห็นวิวด้านนอก ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังโดนธรรมชาติโอบอุ้ม ด้านในกว้างขวาง นอนแช่อ่างดูดาวดาวเพลิน ๆ ยิ่งถ้าไปช่วงหน้าหนาว บรรยากาศดีได้ฟีลเหมือนอยู่เมืองนอกยังไงยังงั้นเลย หรือไปช่วงหน้าฝน ก็ให้ความโรแมนติกไปอีกแบบ 

2. Morning Star Glamping เฟส 1 (บ้านแม่ลาย จ.เชียงใหม่) 

morning star phase 1


บ้านกระจกใสกลางป่า ที่มาแล้วจะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ฟินแลนด์ สไตล์การตกแต่งแบบอบอุ่น เน้นความเรียบง่าย เสมือนเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่จริง มีลำธารหน้าบ้าน หรือจะเลือกนอนแช่น้ำอุ่นในอ่างชมวิวเพลิน ๆ ก็ฟีลดีทั้งคู่ มีทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น ติดแอร์เย็นฉ่ำ ไม่ต้องกังวลแม้จะมาในช่วงที่แดดเปรี้ยง 

3. Morning Star Glamping เฟส 2  (บ้านแม่ลาย จ.เชียงใหม่) 

morning star phase 2


ต่อด้วย พูลวิลล่า ริมลำธาร เฟส 2 บ้านกระจกใสทรงเอที่ให้ฟีลเมืองนอกสุด ๆ มีห้องนอนและน้องนั่งเล่นแยกกันภายในบ้านมีห้องน้ำ 2 ห้อง สามารถเข้าพักได้ 2-4 คน มีทั้งอ่างในห้องและสระน้ำอุ่น outdoor แช่น้ำอุ่น ดูดาว รับลมหนาวริมลำธาร ถ้าจะบรรยากาศดีขนาดนี้ ต้องไปให้ได้สักครั้งแล้วล่ะ 

4. หลงเขาแคมป์ ภูทับเบิก (ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์) 

Business

ปัญหาระบบไฟฟ้าอะไรบ้างที่พบได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมบอกแนวทางแก้ไข

post-image

อีกปัญหาหนึ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมมักจะพบกันบ่อยคือ ระบบไฟฟ้า ทั้งในเรื่องของ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระโชก รวมไปถึงสัญญาณรบกวน ส่งผลกระทบต่อระบบเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงาน ที่มักมีความไวต่อความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าได้สูงมาก ซึ่งความรุนแรงนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่กระทบเพียงเล็กน้อยโดยไม่ส่งผลใด ๆ จนถึงสร้างความเสียหายต่อกระบวนการผลิต ส่งผลต่อระบบธุรกิจ และ การชำรุดเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในโรงงาน หรืออาจรุนแรงจนก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการติดตั้ง Surge Protection หรือ ระบบกันไฟกระชาก โดยสามารถเรียกได้หลายชื่อ Surge Protection Device (SPD),Surge Suppression Equipment (SSE) หรือ Transient Votage Surge Suppressor (TVSS)

ไฟตก (Voltage dip) 

ไฟตก คือ การที่แรงดันไฟฟ้าลดต่ำลงจากปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพียงพอ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งสังเกตได้จากไฟฟ้ามีอาการติด ๆ ดับ ๆ โดยสาเหตุไฟตกเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น 

 • มีการใช้ไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์หมุนรอบสูง 
 • สภาพอากาศ เช่น ฝนตกหนัก มีพายุ 
 • กระแสไฟฟ้าไหลลงดิน 
 • ตัวนำไฟฟ้าภายในโรงงานมีปัญหา เข่น ชำรุด หรือ ไฟช็อต 

ทำให้แรงดันไฟฟ้าในสายส่งของการไฟฟ้าลดต่ำลง ส่งผลให้การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หยุดชะงักในการทำงาน และอาจเกิดความเสียหายได้ และหากเกิดขึ้นบ่อย ๆ จะทำทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลงและเสื่อมเร็วขึ้น โดยเฉพาะ มอเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

วิธีการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าตก: ติดตั้งอุปกรณ์กันไฟตก Voltage Protection หรือ ติดตั้งเครื่องรักษาระดับแรงดัน Automatic Voltage Stabilizer เพื่อช่วยในการคอยปรับแรงดันไฟฟ้าให้มีความสม่ำเสมอ ป้องกันความเสียหายเครื่องไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยข้อดีของการใช้เครื่องสเตบิไบเซอร์ คือหมดปัญหาเรื่องไฟตก และยังมีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมีคนคอยเฝ้าเปิด –  ปิด เครื่อง 

ไฟดับ (power outage) 

ไฟดับ คือ การที่กระแสไฟฟ้าหยุดไหล ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เพียงเฉพาะจุดหรืออาจเกิดเป็นวงกว้าง โดยสาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งจากไฟฟ้าลัดวงจรในสายส่งกระแสไฟการไฟฟ้าฯ หรือเกิดปัญหากับสายส่งการไฟฟ้าฯ…

Read More
Health Politics

เมื่อรัฐบาลอาจต่อโควตานำเข้าขยะเศษพลาสติก ส่งผลต่อชีวิตคนไทยอย่างไร?

post-image

การนำเข้าขยะรีไซเคิลของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนไทยอย่างไร และจะมีกลุ่มคนมากน้อยแค่ไหนที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจัง? 

(more…)
Read More
Blog Lifestyle Travel

ตกเครื่อง ทำไงดี เรามีวิธีมาบอก

post-image

สายชีพจรลงเท้าคนไหนเคยมีประสบการณ์ “ตกเครื่อง” บ้าง? แล้วทำอย่างไรในการแก้ไขสถานการณ์กันบ้างคะ 

(more…)
Read More
Business Lifestyle

เมื่อ เมกะทรอน ในโลกภาพยนต์ สู่ เมกะเทรนด์ ในโลกความเป็นจริง

post-image

หุ่นยนต์ขายกาแฟ หรือ ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ที่สร้างปรากฏการณ์ในกลุ่มคนเมือง จนต้องเข้าแถวยาวเหยียด เพื่อรอใช้บริการนวัตกรรมใหม่ ที่ทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับคนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นแคชเชียร์อัตโนมัติ ตู้เก็บค่าที่จอดรถในห้างสรรพสินค้า ที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สามารถทำงานได้ดีไม่ต่างไปจากการทำงานของพนักงานที่เป็นมนุษย์ หรือแม้แต่การกำจัดขยะที่เป็นตัวช่วยทุ่นแรงงานคนไปได้อย่างมากและสามารถทำได้เองที่บ้าน

ระบบอัตโนมัติ ที่มีการทำงานของระบบจาก AI กำลังจะมีอิทธิพลในหลายๆด้านของโลกเข้าไปทุกที แต่ถึงแม้ว่าการนำ AI มาใช้งาน จะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วในปัจจุบัน แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นและจะมีผลอย่างไรต่อโลกของเราในอนาคต หากผู้บริโภคยอมรับและมีการตอบสนองในการใช้งานระบบหุ่นยนต์มากกว่าระบบแมนนวลอย่างแรงงานคน? 

เมื่อกระแสอัตโนมัติหรือระบบกลไกต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของคนยุคดิจิทัล มีแนวโน้มที่กำลังจะครองอิทธิพลในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สังคมอย่างการสื่อสารทางโลกออนไลน์ หรือทางการแพทย์ และด้านสุขภาพ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงระหว่างคนสู่คนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด จึงปฏิเสธได้ยากว่า ระบบอัตโนมัติ จะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้    

สัญญาณที่กำลังจะบ่งบอกว่า Mega Trends จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งน่าจับตามองโดยเฉพาะในด้านธุรกิจ ตั้งแต่ช่วงปี 2022 – 2025 โดยเทรนด์หลักที่จะส่งผลต่อทิศทางธุรกิจ ที่อาจมีโอกาสได้เห็นภายในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งไม่น่าเกิน ปี 2025 ที่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งหลายควรเตรียมตัวที่จะเรียนรู้ เพื่อความพร้อมในการรับมือ สำหรับพลิกโอกาสให้เป็นผู้นำเทรนด์ทางการตลาด ไม่ถูกสลัดตกหลังม้า หรือปล่อยให้คู่แข่งแซงหน้าเพราะตามเทรนด์ไม่ทัน เทคโนโลยีเมกะเทรนด์สุดล้ำที่น่าจับตามอง และไม่ควรพลาดการติดตามข่าวสาร ได้แก่

1.Automation

ระบบอัตโนมัติ หรือ Automation คือ ระบบควบคุมที่สามารถทำงานได้เอง โดยผ่านการวางโปรแกรมไว้ เพื่อช่วยในการสั่งงาน รับงาน กำหนดงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกล่าวง่ายๆก็คือ การนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาทำงานแทนคนนั่นเอง 

Oxford, McKinsey รวมไปถึงบริษัทอื่นๆ ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2025 อาจเป็นยุคของเทรนด์ AI (Artificial Intelligence) ที่ผสมผสานกับการทำงานของมนุษย์ เรียกว่า “hybrid AI” และมีแนวโน้มว่าในบางสายงานอาจถูกแทนที่ด้วยระบบ AI ทั้งหมด อาจทำให้สายงานบางอาชีพ และงานกว่าหลายล้านตำแหน่งหายไปภายในปี 2030 แต่ก็อาจมีอาชีพใหม่ๆสำหรับมนุษย์เกิดขึ้นเช่นกัน