Lifestyle Blog

แยกก่อนทิ้งตามประเภทของขยะรีไซเคิลพลาสติก

ปัญหาใหญ่ทั่วโลกที่มีมานานหลายปีโดยเฉพาะเมืองใหญ่นั่นคือ “ปัญหาขยะล้นเมือง” ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของแต่ละประเทศที่จะมองข้ามไม่ได้ เพราะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาเนิ่นนาน โดยรัฐบาลในหลายๆ ประเทศเล็งเห็นและพยายามเร่งแก้ไขโดยขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงประเทศไทยเราเองก็ได้มีการรณรงค์และเริ่มมีคนหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น แม้จะเป็นเพียงแค่คนบางกลุ่มก็ตาม 

แต่เมื่อสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดรอบใหม่ ก็ทำให้ขยะพลาสติกโดยเฉพาะในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นถึง 7.61% จากที่เคยลดลงหลังจากมีการรณรงค์และมีประชาชนหลายส่วนให้ความร่วมมือด้วยการลดใช้พลาสติก โดยการใช้ถุงผ้า แก้วน้ำส่วนตัว กล่องอาหาร และวัสดุอื่นทดแทน แต่เมื่อต้องเกิดการระบาดของโควิด-19 อีกรอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้มากขึ้น อย่าง หน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ ชุด PPE บรรจุภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ หลอดฉีดวัคซีน หรือการที่ต้องกักตัวอยู่บ้านกันมากขึ้น มีการใช้บริการจัดส่งอาหาร และการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งก็ล้วนแต่มีพลาสติกเข้ามามีบทบาททั้งสิ้น จึงทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นสูงกว่า 25% ของปริมาณขยะทั่วไป นับว่าสูงจนน่าหวั่นวิตกเลยทีเดียว  

ขยะมีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งขยะเปียกที่เป็นจำพวกเศษอาหารต่างๆ จากครัวเรือนที่มีเหลือทิ้งกันแทบทุกบ้านและแม้แต่สถานที่ให้บริการด้านอาหาร แต่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6เดือน หรือภายในไม่กี่ชั่วโมงด้วยเครื่องหมักปุ๋ยไฟฟ้า ขยะจำพวกกระดาษสามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลา  5 เดือน – 5 ปี ส่วนโลหะ – อลูมิเนียมใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 200 ปี และ “พลาสติก” เป็นขยะที่ย่อยสลายนานที่สุด โดยขวดและถุงพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ 400 – 500 ปี ในขณะที่โฟมแทบจะไม่ย่อยสลายเลยจึงเป็นวัสดุที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้ให้มากที่สุด ส่วนขวดแก้วต่างๆ กลับไม่สามารถย่อยสลายได้ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่

แต่บทความนี้เราจะกล่าวถึงขยะพลาสติกที่นำกลับมารีไซเคิลได้มีอะไรบ้าง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดเภทภัยธรรมชาติทั่วโลก ณ ตอนนี้ … วิธีจัดการขยะพลาสติกมีหลายวิธี โดยมีการกลบให้มันย่อยสลายไปเองแต่ต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆ ปี แต่จะดีกว่าหากเรานำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด จนกว่าตัวมันเองจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปหรือถึงเวลาสลายในที่สุด 

ลด ละ เลิก พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) แต่พยายามเลือกใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับมา Reuse เช่น การนำขวดพลาสติกปลูกผักแทนกระถาง  หรือ Recycle ไพโรไลซิสพลาสติก คือการนำขวดพลาสติกไปผ่านกระบวนการจนได้เป็นน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ แน่นอนว่าคำว่ารียูสและรีไซเคิล เรามีบัญญัติสองคำนี้มานานหลายสีบปี แต่ระบบการจัดการก็ยังไปไม่ถึงจุดที่น่าพอใจได้สักที เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่นำมาปรับใช้ให้เป็นปกติในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน รวมไปถึงความเข้าใจในสองคำนี้ที่คลาดเคลื่อน

“หากคุณไม่มั่นใจอย่าทิ้งลงถังรีไซเคิล” เป็นคำแนะนำในการทิ้งขยะรีไซเคิลของกลุ่มเพื่อสิ่งแวดล้อม Planet Ark เนื่องจากพวกเขาพบว่าที่ผ่านมา ร้อยละ 90 ของชาวออสเตรเลียเชื่อว่าการรีไซเคิลเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ก็ยังมีการเข้าใจผิดในสิ่งที่รีไซเคิลได้และไม่ได้ โดย แคลร์ เบล ผู้ประสานงานอาวุโส ของ Planet Ark ได้กล่าวถึงการรีไซเคิลของชาวออสเตรเลียที่บางครั้งก็ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาขยะมีการปะปนกันระหว่างขยะที่สามารถและไม่สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งมันกำลังเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากขยะบางชนิดอาจมีผลเสียต่อกระบวนการรีไซเคิลและสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลดี 

ด้วยโรงงานคัดแยกขยะส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคัดแยกและแปรรูปโดยเจาะจงประเภทของวัสดุอย่าง พลาสติก แก้ว โลหะ และจำพวกกระดาษ หากมีวัสดุอื่นปะปนไปในระหว่างกระบวนการรีไซเคิลและการทำงานของอุปกรณ์ อาจสร้างความเสียหายและอันตรายกับอุปกรณ์เหล่านั้น และยังทำให้วัสดุที่ถูกคัดแยกแล้วต้องปะปนกับวัสดุอื่นๆ อย่างที่ไม่ควรจะเป็น ดังนั้นควรมีการแยกประเภทขยะพลาสติกให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบสิ่งแวดล้อม 

ประเภทของขยะรีไซเคิลรีไซเคิลได้ที่ควรแยกก่อนทิ้ง

1.โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต  /  PETE (Polyethylene Terephthalate) 

พลาสติกโพลีเมอร์ใสที่มีความเหนียว ทนทานต่อแรงกระแทก และป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซ นำมาผลิตเป็นขวดบรรจุเครื่องดื่มหรือของเหลวที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช โดยมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 1 

2.โพลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง / HDPE (High-density Polyethylene)

พลาสติกชนิดนี้จะมีความหนาแน่นสูง จึงมีความแข็งแรงแต่มีความโปร่งแสงต่ำ ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการแพร่ผ่านความชื้นได้ดี นำมาผลิตเป็นขวดเครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เช่น ขวดแชมพู  ขวดนม ถุงขยะ ถังพลาสติก ถังบรรจุสารเคมี โดยมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 2 

3.โพลีไวนิลคลอไรด์ /  PVC (Polyvinyl Chloride) 

พลาสติกใสที่มีความแข็งแรงมาก อากาศและไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แต่สามารถป้องกันไขมันได้ดี นำมาผลิตเป็นท่อประปา ฉนวนสายไฟ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 3 

4.โพลีเอทิโพลีนความหนาแน่นต่ำ / LDPE (Low-density Polyethylene) 

พลาสติกโปร่งแสง มีความหนาแน่นต่ำ แต่มีปริมาตรสูง นำไปผลิตเป็นถุงใส่อาหารแช่แข็ง ถุงใส่ของ แผ่นฟิล์ม สายหุ้มทองแดง โดยมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 4

5.โพลีโพรพิลีน  /  PP (Polypropylene) 

เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกและความร้อนสูง แต่มีน้ำหนักเบาที่สุด นำไปผลิตเป็นถุงร้อน ภาชนะบรรจุอาหาร บานพับ ขวดยา ฉนวนไฟฟ้า มีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 5

6.โพลีสไตรีน  /  PS (Polystyrene) 

เป็นพลาสติกที่มีความเปราะบาง โปร่งใส แต่มีความทนต่อกรดและด่างได้ดี ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอสมควร ผลิตเป็นรูปต่างๆ ได้ง่าย จึงนำไปผลิตเป็นภาชนะ เช่น ถ้วย จาน กล่องใส่ซีดี และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขยะพลาสติกประเภทนี้ไม่ควรทิ้งในถังยะรีไซเคิล เนื่องจากเม็ดโฟมพอลีสไตรีนมีขนาดเล็กเกินไปที่จะแปรรูป พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 6 

7.พลาสติกอื่นๆ / Other 

พลาสติกต่างๆ ที่ไม่เข้าพวกใน 6 ชนิดแรก เช่น โพลีคาร์บอเนต หรือ PC (Polycarbonate) ซึ่งเป็นพลาสติกโปร่งใส มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อน และแรงกระแทกได้ดี นำไปผลิต หมวกนิรภัย ปากกา ขวดนมเด็ก ป้ายโฆษณา 

โดยขยะประเภทพลาสติกทั้งหมดนี้สามารถนำมาเพื่อแยกขยะขายได้ จำพวกขวดน้ำดื่มพลาสติก บับเบิ้ลกันกระแทก ฟิล์มหด ถุงซิป ถุงพลาสติกหูหิ้วต่างๆ กล่องอาหาร หลอดพลาสติก ท่อพีวีซี ขวดยา ฯลฯ 

แต่การคัดแยกขยะรีไซเคิลกับการแยกขวดพลาสติกขายจะต่างกัน เพราะขยะพลาสติกบางชนิดที่รีไซเคิลไม่ได้แต่ขายได้ ในขณะที่ขยะบางชนิดรีไซเคิลได้แต่ยังไม่มีตลาดรับซื้อ เช่น ถาด PET สามารถรีไซเคิลได้แต่ก็ขายไม่ได้ 

รีไซเคิลขยะแต่ละประเภท 1 กิโลกรัม ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไร?

 • HDPE / PP ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.58 กิโลกรัม 
 • LDPE ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.72  กิโลกรัม
 • PET ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.63  กิโลกรัม  
 • อลูมิเนียม ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 3.71 กิโลกรัม 
 • เหล็ก ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.87 กิโลกรัม 
 • กระดาษ ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.57 กิโลกรัม 
 • แก้ว ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 0.01 กิโลกรัม

การคัดแยกในโรงงานแยกขยะก็จะมีแต่ค่าใช้จ่าย ทำให้งบประมาณในการกำจัดขยะของประเทศไทยสูงทุกปี ด้วยส่วนใหญ่พนักงานหลายๆ คนเป็นลูกจ้างต่างด้าวบ้าง ชาวบ้านที่ไม่ได้มีความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะบ้าง หากมีการแยกขยะจากครัวเรือนก่อน พนักงานก็จะได้ส่งไปฝ่ายรีไซเคิลได้เลย ทำให้ลดปริมาณขยะลงและเหลือเพียงขยะที่ต้องกำจัดทิ้งจริงๆ แถมยังลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จะได้ปันงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นๆ แทน 

ด้วยพลาสติกเป็นขยะ input ถ้าเรามีวิธีการคัดแยกพลาสติกเกรดดีๆ โดยเฉพาะพลาสติก food grade ซึ่งเราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ด้วยการใช้ระบบไพโรไลซิส แปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันดิบคุณภาพสูง เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เรียกได้ว่าเป็นวิธีกําจัดขยะรีไซเคิลที่เกิดประโยชน์สูงสุด แต่หากนำไปทิ้งปนกับเศษอาหาร มันก็จะเกิดการเน่าจนกำจัดยากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง 

ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมจะมีการแยกขยะในโรงงานก่อนกำจัดทิ้ง แต่กลับกลายเป็นว่าขยะจากครัวเรือนเป็นปัญหาที่มากสุด เนื่องจากไม่มีการแยกขยะในครัวเรือนก่อนที่จะนำมาทิ้งที่ถังขยะรวมหรือรถบริการเก็บขยะ แม้ว่าเราอาจจะเคยเห็นจนชินตาที่จะมีคนเก็บขวดขายมาคอยรื้อถังขยะเพื่อเก็บขวดไปขายก็ตาม คนกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะทำเพื่อนำไปแลกกับเงินเพื่อใช้ประทังชีวิต ไม่ได้เกี่ยวกับการอนุรักษ์อะไรก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนช่วยในการแยกขยะ แม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กมากถ้าเทียบกับปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด 

เราต่างก็เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเพิ่มปริมาณขยะจนเป็นปัญหาระดับโลกอยู่ทุกวัน และถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถงดการทิ้งขยะได้ แต่ก็สามารถช่วยลดปริมาณลงได้ ด้วยการร่วมมือกันช่วยแยกขยะก่อนทิ้ง เมื่อมือของพวกเราเป็นผู้สร้างขยะ มือของพวกเราก็ช่วยลดขยะได้เช่นกัน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อชีวิตของเราที่ดีขึ้นและเพื่อโลกที่ดีกว่า!!

You may also like

Blog Business Lifestyle

บริหารเงินอย่างไรให้มีเงินใช้หลังเกษียณ 

post-image

สำหรับใครที่กำลังเริ่มวางแผนปลดตัวเองออกจากงานประจำอยู่ หรือเข้าวัยที่ใกล้จะเกษียณ แต่ยังมองภาพไม่ออกว่าจะบริหารการเงินอย่างไรให้มีเงินใช้หลังจากเกษียณโดยไม่ลำบาก และยังมีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ลองทำตาม การบริหารเงินให้มีเงินใช้เมื่อต้องเกษียณอายุงาน แบบฉบับนักวางแผนการเงิน ที่เราได้นำมาฝากในบทความนี้กันดีกว่า รับรองว่า ทำได้ตามนี้มีเงินไว้ใช้ยามเกษียณแน่นอน  

1. แยกประเภท “รายจ่าย”  ก่อนจะต่อยอดเงิน

ในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ย่อมมี รายจ่าย เป็นอุปสรรคใหญ่ของการเก็บออมเงิน มีทั้งแบบที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำให้มีเงินไม่พอเก็บ หรือมัวแต่จ่ายจนลืมเก็บ เพราะไม่มีการจัดการบริหารการเงินใด ๆ แต่ถ้าต้องมีสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตหลังเกษียณ การทำความเข้าใจในรายจ่ายแต่ละประเภท จัดเรียงความสำคัญ เพื่อที่จะได้วางแผนการเงินจึงมีความสำคัญ โดยประเภทรายจ่ายในการดำเนินชีวิต มีดังนี้ 

 • หนี้สิน รายจ่ายสำคัญข้อแรกที่ต้องให้ความสำคัญ และไม่ควรลืมที่จะหาทางการชำระหนี้ให้ถูกต้อง เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ เป็นต้น 
 • รายจ่ายทั่วไป คือ รายจ่ายที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าดูแลส่วนอื่น ๆ ภายในบ้าน 
 • รายจ่ายการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ ถือว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การวางแผนการเงินในส่วนนี้ จะช่วยให้สะดวกและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลงได้ เช่น การทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น 
 • รายจ่ายอื่น ๆ มักจะเป็นการจ่ายเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการเข้าสังคม การซ่อมแซมบำรุงหรือตกแต่งที่อยู่อาศัย หรือค่าใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยว 

ต้องเก็บเงินเท่าไรจึงจะมีเงินใช้หลังเกษียณ

การคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ในการเก็บเงินใช้หลังเกษียณ สามารถคำนวณได้ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ = รายจ่าย / ปี   x  80%  x จำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ 

2. มองหาแหล่ง “รายได้” ประจำ 

หลังจากที่คำนวณรายจ่ายคร่าว ๆ ที่จะต้องมีไว้ใช้หลังเกษียณกันไปแล้ว จากนั้นเราก็มาคำนึงรายได้ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Blog Business Lifestyle

แหนแดงคืออะไร ใช้แหนแดงทดแทนปุ๋ยเคมีดีไหม 

post-image

กระแสแหนแดงมาแรงแซงทางโค้ง เนื่องจากปุ๋ยราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกษตรกรมีภาระหนักเกินกำลัง จึงต้องมีการมองหาตัวช่วยที่จะใช้ทดแทนปุ๋ย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิต ทำให้ แหนแดง เข้ามามีบทบาทสำคัญกับเกษตรกรและการเกษตรอย่างมีนัยยะ 

แหนแดงคืออะไร 

แหนแดง (Azolla spp.) เป็นพืชชนิดเฟิร์นน้ำขนาดเล็ก พบได้ในบริเวณน้ำนิ่งทั่วไป ในใบของแหนแดงมี Cyanobacteria หรือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อาศัยอยู่ จึงช่วยสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ทำให้แหนแดงมีธาตุไนโตรเจนสูง เติบโตง่าย ปลอ่ยไนโตรเจนและธาตุอาหารพืชอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสลายตัวได้ง่าย เหมาะต่อการนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ และ อาหารสัตว์ ทำให้มีการนำแหนแดงแห้งมาใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารให้กับผัก โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ที่ช่วยบำรุงพืชผักในส่วนของใบและลำต้นได้เป็นอย่างดี 

ชาวนานิยมนำแหนแดงใช้ร่วมกับการปลูกข้าวเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด และช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าว ซึ่งที่ผ่านมาจะมีการใช้ประโยชน์แหนแดงในนาข้าวเท่านั้น แต่เมื่อปุ๋ยมีราคาแพงมากขึ้น และมีกระแสส่งเสริมเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ด้วยคุณสมบัติของแหนแดงที่สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กรมวิชาการเกษตรได้นำประโยชน์ของแหนแดงมาใช้กับพืชอื่น ๆ จนกลายเป็นปุ๋ยพืชสดที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อระบบเกษตรพอเพียง เนื่องจากเป็นพืชที่ช่วยตอบโจทย์ด้านการเกษตรครบวงจร

แหนแดงมีประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างไร

 • ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทำให้ลดการใช้เคมี ช่วยลดต้นทุน
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน 
 • ใช้ควบคุมวัชพืชในนาข้าว ลดการใช้เคมีกำจัดวัชพืช 
 • ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผักและผลไม้อื่น ๆ ได้ 
 • ใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยเคมี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 10 -15% 
 • ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด ปลา และ สุกร 
 • ต้นทุนการผลิตต่ำ

เนื่องจากแหนแดงเป็นพืชธรรมชาติ เลี้ยงและขยายพันธุ์ง่าย เติบโตไว ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตไว้ใช้เองได้ ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำมาก โดยเอกสารทางกรมวิชาการเกษตรได้ระบุไว้ว่า เมื่อหว่านแหนแดงในนา 1 ไร่ จะได้ผลผลิตแหนแดงประมาณ 3,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 3 ตัน ซี่งเทียบได้กับปุ๋ยยูเรียประมาณ…

Read More
Blog Business Lifestyle

ใส่ซองงานแต่งยังไงไม่ให้เกิดดราม่า 

post-image

ใครที่กำลังเครียดเพราะถูกเชิญไปงานแต่อยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งของญาติ งานแต่งเพื่อนสนิท งานแต่งเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่งานแต่งเจ้านาย เพราะไม่รู้ว่าจะใส่ซองงานแต่งเท่าไรจึงเหมาะกับฐานะเจ้าของงาน จะใส่มากแต่รายได้ตนเองก็แทบชักหน้าไม่ถึงหลัง หากใส่เงินน้อยก็ห่วงจะมีดรามาตามมา กลัวเพื่อนเลิกคบ โดนนินทา เป็นที่เม้าท์มอยสารพัด อันเป็นผลพวงมาจากจำนวนเงินใส่ซองงานแต่ง คิดแล้วทำให้อยากรู้ว่าใครกันนะเป็นผู้บัญญัติประเพณีการใส่ซองงานแต่งนี้ขึ้นมา ทำไมต้องมีการใส่ซองงานแต่ง ทำไมสังคมต้องตัดสินให้คนใส่เงินในซองน้อยกลายเป็นคนผิด และใส่ซองงานแต่งยังไงจึงจะเหมาะสม โดยไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลัง 

ใส่ซองตามกำลังทรัพย์ที่มี โดยยึดรายได้ของตัวเองเป็นหลัก 

เมื่อได้รับเชิญงานแต่งที่ต้องมีการใส่ซอง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในอันดับแรกเมื่อจะทำการใส่ซอง คือ คำนึงถึงรายได้ของตนเองก่อน สำหรับใครที่มีทักษะบริหารการเงิน จะมีการแบ่งเงินในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน อาจมีการแพลนค่าไปร่วมงานต่าง ๆ ไว้ เช่น ยอดเงินที่จะใส่ซองร่วมงานต่าง ๆ เพื่อไม่เป็นการสร้างความลำบากให้ตนเองในภายหลัง เคยเจอคำถามว่าใส่ซองงานแต่ง 400 ได้ไหม เพราะว่างงาน หรือมีรายได้น้อย ก็ได้มีผู้แนะนำว่าการใส่ซองงานแต่งที่ดีต่อทั้งตนเองและเจ้าภาพ คือ ไม่ควรใส่ซองเกิน 5% ของรายได้ เช่น เงินเดือน 20,000 บาท ไม่ควรใส่เงินเกิน 1,000 บาท แต่จะใส่เท่าไรในระหว่างจำนวนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ที่นำมาประกอบในการตัดสินใจต่อไป 

ใส่ตามระดับความสนิทกับเจ้าภาพ

ปัจจัยหลัก ๆ ของจำนวนเงินที่ใส่ซองงานแต่งมักจะขึ้นอยู่กับความสนิทต่อเจ้าภาพเป็นส่วนใหญ่ หากเป็นการใส่ซองงานแต่งเพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้อง อาจใส่จำนวนเงินมากกว่างานแต่งของคนที่รู้จักเพียงผิวเผิน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเงินในซองถือเป็นสินน้ำใจแสดงความยินดี และช่วยเป็นทุนสนับสนุนในการสร้างครอบครัวใหม่ของคนที่เรารักหรือมีความใกล้ชิดสนิทสนม ยิ่งสนิทมาก รักมาก ยิ่งต้องแสดงความรักและซัพพอร์ทเต็มที่ อาจใส่ซองงานแต่ง 4000 หรือ น้อยกว่า – มากกว่า เท่าที่กำลังทรัพย์เราไหว ส่วนเจ้าภาพที่ไม่ได้สนิทเท่าไร อาจเป็นเพียงคนรู้จัก เพื่อนร่วมงาน อาจใส่น้อยกว่า 1000 บาท ตราบใดที่ไม่เกิน 5% ของรายได้ที่เรามี

ไปร่วมงานแต่งด้วยหรือไม่ 

กรณีใส่ซองงานแต่งไม่ได้ไปร่วมงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากจำนวนใส่ซองจะน้อยกว่าปกติสักเล็กน้อยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดอะไร แต่ถ้าเป็นงานของคนสนิท ญาติมิตร ไม่ควรลดจำนวนเงินใส่ซองให้น้อยลง แต่ควรใส่ซองตามจำนวนปกติหรืออาจมากกว่าเดิม  

Read More
Lifestyle Politics Travel

ระวัง! ถ้าไม่อยากติดคุก ห้ามพูดคำเหล่านี้เด็ดขาดเมื่ออยู่สนามบิน 

post-image

เชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์โดยสารเครื่องบินในการเดินทาง ย่อมต้องรู้กฏเกณณ์ห้ามพกพาสิ่งใด หรือห้ามพกวัตถุใดขึ้นเครื่องบิน รวมไปถึง คำต้องห้าม ที่ห้ามพูดเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยในเจตนาหยอกล้อ หรือพูดเพื่อเป็นมุขตลกก็ตาม เพราะสนามบินคือสถานที่รวมกันของผู้คนหลายเชื้อชาติและจากหลายประเทศ จึงต้องมีการเข้มงวดในด้านการรักษาความปลอดภัยสูง 

ทำไมจึงต้องมีคำต้องห้ามใช้ในสนามบิน 

เนื่องจากบางคำนั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความตื่นตระหนก โกลาหล และอาจทำให้เกิดเหตุวุ่นวายจนยากที่จะระงับเหตุการณ์ให้เกิดความสงบได้ ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียเวลาแก่คนจำนวนมาก เพราะอาจต้องมีการตรวจค้น สอบสวน ทำให้การเดินทางล่าช้ากว่ากำหนด เป็นเหตุให้ผู้โดยสารท่านอื่นพลาดการเดินทางตามกำหนดจนอาจเกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาล

คำต้องห้ามในสนามบินมีอะไรบ้าง 

คำต่าง ๆ เหล่านี้ แม้จะเป็นการอ่านหนังสือ หรือพูดกับเพื่อน ก็ห้ามพูดหรือออกเสียงออกมาเด็ดขาด 

 • คำพูด หรือ เขียนข้อความใด ๆ ที่แสดงถึงการคุกคาม ข่มขู่ หรือ ทำให้รู้สึกเป็นภัย เช่น พูดว่า “ระวังเชื้อโควิด”…
  • ระเบิด (Bomb , Explosive) เช่น พูดว่า มีระเบิด จะระเบิดสนามบิน เปิดกระเป๋าระวังเจอระเบิด ปาระเบิด เป็นต้น 
  • อาวุธ มีด ปืน  (Gun) เช่น มีปืนกี่กระบอก พกมีดติดตัวมาด้วย 
  • โรคระบาดร้ายแรง เช่น พูดว่า ติดโควิด ป่วยเป็นอีโบล่า 
  • วัตถุอันตราย เช่น ไซยาไนด์หาซื้อได้ที่ไหน 
  • จี้เครื่องบิน ปล้นเครื่องบิน (Hijack) เช่น พูดว่า หยุดนะนี่คือการปล้น จะปล้นให้หมด จะจี้เครื่องบิน หรือ hijack เป็นต้น 
  • การก่อการร้าย (Terrorist Attack) เช่น พูดว่า จะมีการก่อการร้าย นี่คือการก่อการร้าย 
  • คำพูด หรือ เขียนข้อความใด ๆ ที่แสดงถึงการคุกคาม ข่มขู่ หรือ ทำให้รู้สึกเป็นภัย เช่น พูดว่า “ระวังเชื้อโควิด”…
 • Read More
  Business

  รวมกองทุนปันผลที่น่าสนใจ กองทุนตัวไหนน่าจะเหมาะกับเรา

  post-image

  ใครที่เริ่มสนใจหรือมองหาการลงทุนเพื่ออนาคต แต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนกับกองทุนไหนดี เพราะไม่เคยทำมาก่อน เราจะมาพาทำความรู้จักกับกองทุนปันผลในตลาดหุ้นหรือธีมที่นับว่าแข็งแกร่ง น่าสนใจที่จะลงทุน โดยจะเลือกลงทุนรายตัวหรือจัดเป็นพอร์ตให้กระจายตัวดี 

  หุ้นปันผลกับกองทุนปันผลต่างกันอย่างไร 

  หุ้นปันผลกับกองทุนปันผลต่างกันอย่างไร

  ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าระหว่าง หุ้นปันผลคืออะไร และกองทุนปันผลคืออะไร จะได้รู้ว่าเหมือนหรือต่างกัน  หุ้นปันผล เป็นหุ้นประเภทหนึ่งที่นักลงทุนต้องการจะมีเก็บไว้อยู่ในพอร์ตลงทุน เพื่อให้ได้เงินปันผลส่วนนี้เป็นรายได้เสริม หรืออาจกลายเป็นรายได้หลักหลังจากที่เกษียณไปแล้ว แต่บางคนอาจต้องการมีหุ้นปันผลเพื่อลดความเสี่ยง ในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน หรือจะทำพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ กองทุนปันผล คือ กองทุนที่นำกำไรที่ได้จากการลงทุนมาแจกจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนนั่นเอง โดยปัจจุบันบริษัทจะนิยมจ่ายเงินปันผล 2 แบบ ด้วยกัน คือ 

  1. จ่ายเป็นเงินสด หรือ Cash Dividend คือรูปแบบที่บริษัทส่วนใหญ่นิยมกันมาก โดยมีเงินปันผลที่ได้มาจากกำไรสะสมของบริษัท โดยจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปกติ ข้อดี คือ นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล โดยที่การลงทุนจะยังดำเนินต่อไป ส่วนข้อเสีย คือ เงินปันผลที่ได้อาจไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนัก เนื่องจากมีการหักภาษีเงินปันผล 10% 

  2. จ่ายเป็นหุ้น หรือ Equity Stock Dividend คือ การเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญ แล้วจึงจะนำมาจ่ายปันผล โดยกำหนดจ่ายตามอัตราส่วนที่กำหนด เช่น จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 : 1 คือ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับหุ้นปันผล 1 หุ้น ในทุก ๆ หุ้นเดิมที่ถืออยู่จำนวน 10 หุ้น หากถือหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล 100 หุ้น และถ้าถือหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล 1,000 หุ้น เป็นต้น 

  โดยปกติหุ้นปันผลจะมีอัตราเงินปันผลหรือ Dividend Yield โดยคำนวณมาจากเงินปันผลต่อหุ้น / ราคา แต่ในส่วนกองทุนปันผลจะบอกเพียงกองทุนปันผลคิดเป็นกี่บาท / หน่วย ในแต่ละครั้ง ทำให้นักลงทุนไม่สามารถรู้ได้ว่า Dividend เป็นเท่าไร 

  แล้วจะรู้ Dividend Yield ได้อย่างไร ? 

  วิธีการคาดการ Dividend Yield คือ นำส่วนปันผลรวมย้อนหลัง (…

  Read More
  Business Lifestyle

  อัพเดท 7 เทรนด์สีปี 2023 สีไหนมาแรง แต่งบ้านรับปีเถาะกันเถอะ 

  post-image

  สำหรับคนรักบ้าน รักการตกแต่งบ้าน วันนี้เรามาจะอัพเดทเทรนด์สีปี 2023 ซึ่งสีเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมจากเทรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลก และทางนิตยสาร Creative Thailand ได้รวบรวมจัดทำขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจไทย ภายใต้ CEA หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

  เราจึงได้นำมาอัพเดทเพื่อเป็นแนวไอเดียให้ใครที่กำลังต้องการจะจัดแต่งบ้านต้อนรับปีใหม่ ซึ่งตรงกับ ปีเถาะ หรือ ปีกระต่าย และเทรนด์สีเหล่านี้ ยังเหมาะต่อการไปใช้กับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงใช้เพื่อสื่อโฆษณาสินค้า การบริการ และงาน Events ต่าง ๆ อีกด้วย มีสีอะไรให้เพื่อน ๆ ได้นำไปใช้เสริมสร้างความปังและทันสมัยกันบ้าง ตามมาเลยค่ะ 

  Elfin Yellow : สีเหลืองอ่อน – ครีม 

  สีเหลืองอ่อนไปจนถึงเกือบออกสีครีม โทนสีที่บ่งบอกถึงความเป็น Minimalism ที่ยังคงได้รับความนิยมในการตกแต่งบ้านเสมอมา เพราะให้ความรู้สึกเรียบง่าย อบอุ่น อ่อนโยน สบายตา นอกจากนี้ โทนสีเหลืองอ่อนยังเป็นสีแห่งการรีเซ็ต การเริ่มหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ และยังเป็นสื่อถึงการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง 

  การตกแต่งบ้านด้วยสีหลักอย่างโทนสีเหลืองอ่อนจะให้สไตล์บ้านมินิมอล แต่ถ้าต้องการเติมความสดใส และความมีชีวิตชีวาให้กับบ้าน อาจใช้เครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์สีเหลือง ควบคู่ไปกับสีหลักของบ้านด้วยโทนสีเรียบ ๆ แทน ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในช่วงซัมเมอร์สดใส 

  Lime Green : สีเขียวมะนาว 

  โดยปกติ สีเขียว มักจะทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม และมักจะเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ บ้าน และ สำนักงาน เพราะจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสงบ แต่สำหรับเทรนด์สีปี 2566 ที่ต้องการเพิ่มความล้ำสมัยมากขึ้น ทำให้เฉดสีเขียวมะนาวเป็นสีที่จะมาแรงแซงทางโค้งอีกสีหนึ่งเลยทีเดียว เพราะสีเขียวมะนาวจะสื่อถึงความสดใสและมีชีวิตชีวาของคนยุค Gen Z ได้เป็นอย่างดี จึงถูกนำมาใช้บนโลกดิจิทัลมากขึ้น 

  แม้ว่าสีเขียวมะนาวจะดูสดและจัดจ้านจนอาจไม่ไหวสำหรับการทาสีผนังบ้าน แต่สามารถนำมาใช้กับของตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเพิ่มความสดใสและความโดดเด่นให้กับบ้านมากขึ้น หรือจะลดเฉดลงอีกหน่อยด้วยสีเขียวแอปเปิลก็นับว่าเก๋กู๊ดเลยทีเดียว 

  Blog Business Lifestyle Politics

  วิธีเช็คเบอร์โทรศัพท์ มิจฉาชีพโทรหาเรา หรือใครโทรมากันแน่ 

  post-image

  ฮัลโหลวว! นั่นใครโทรมา มิจฉาชีพหรือเปล่าคะ? แต่คงไม่มีมิจฉาชีพคนไหนยอมรับแน่นอน แล้วเราจะมีวิธีไหนเช็คเบอร์ใครโทรมา หรือส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ที่ถ้าเผลอไปกด โดนดูดเงินสูญหมดบัญชี เราจึงต้องมีวิธีป้องกันโดนมิจฉาชีพหลอก ยิ่งช่วงนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาด แถมตำรวจก็ยังทำอะไรไม่ได้ เป็นปัญหาสังคมและมีผู้เสียหายไปแล้วนับไม่ถ้วน เมื่อเราพึ่งใครไม่ได้ เราก็ต้องพึ่งตนเองก่อนในเบื้องต้น ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ 

  Google 

  เมื่อมีเบอร์แปลก ๆ โทรมาหา ไม่ว่าจะก่อนรับสายหรือหลังสายไปแล้ว แต่อยากรู้ว่าใช่เป็นเบอร์มิจฉาชีพหลอกโทรหาเราหรือไม่ ให้นำเบอร์นั้นไปค้นหากับเว็บไซต์กูเกิล หากเป็นหมายเลของมิจฉาชีพที่มีประวัติหลอกลวง เราจะพบข้อมูลที่ผู้เสียหายได้โพสเตือนภัยผ่านบนเว็บไซต์ 

  Facebook 

  เฟซบุคเป็นอีกช่องทางที่สามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ได้เช่นกัน โดยการนำเบอร์แปลก ๆ ที่ได้โทรหาเราไปใส่ช่องค้นหา (search) หากเป็นเบอร์ที่เคยมีประวัติหลอกลวง เราจะสามารถพบตามกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มขายของ กลุ่มเตือนภัย ฯลฯ มีผู้เสียหายได้โพสข้อความเตือนภัย พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์  

  Line 

  อีกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ใช้สืบหาเบอร์มิจฉาชีพได้เช่นกัน โดยการนำเบอร์แปลกที่โทรหาเราไปใส่ในช่องเพิ่มเพื่อน (Add Friend) ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะสามารถค้นหาเจอได้เฉพาะที่หมายเลขลงทะเบียนไลน์เท่านั้น หากแอดด้วยเบอร์โทรฯ แล้ว ไม่พบเจอเป็นผู้ใช้แอปไลน์ปกติทั่วไป ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นมิจฉาชีพ หรืออาจไม่ใช่ก็ได้ 

  Whoscall 

  Whoscall คือ แอปพลิเคชัน ที่รวบรวมฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ไว้เป็นพันล้านเบอร์ โดยมีผู้โหลดใช้แอป whoscall แล้วมากกว่า 70 ล้านครั้ง โดยแอปฯ นี้ จะมีการระบุหมายเลขโทรศัทพ์ของหน่วยงานต่าง ๆ เบอร์ขายสินเชื่อ เบอร์ขายประกัน รวมไปถึงเบอร์มิจฉาชีพ เมื่อไรที่เบอร์เหล่านี้โทรมา แอปฯ จะดึงข้อมูลมาแจ้งเตือนบนหน้าจอมือถือของเราทันที ทำให้เราสามารถเลือกที่จะรับสายหรือไม่ก็ได้  หรือทำการบล็อกเบอร์นั้นไปเลย ยิ่งไปกว่านั้น whoscall มีฟังก์ชันให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นใคร เช่น เบอร์ขนส่ง เบอร์มิจฉาชีพ เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปฯ Whoscall…

  Read More
  Lifestyle Travel

  ชี้พิกัด 7 บ้านกระจกสวย ที่น่าไปเช็คอินสักครั้งในชีวิต

  post-image

  วันหยุดยาวทั้งทีหาที่เที่ยวฮีลใจกันดีกว่า มัดรวมพิกัด ที่เที่ยว บ้านกระจกใส วิวสวย นอนมองฟิน ๆ เหมือนไม่มีอะไรมากั้นระหว่างเรา ให้ฟีลเหมือนเที่ยวต่างประเทศ มีที่ไหนบ้างไปดูกัน แล้วจัดกระเป๋ากันเล๊ยยย! 

  Kissing Stars Glamping  (บ้านแม่ลาย จ.เชียงใหม่) 

  kissing stars glamping บ้านแม่ลาย เชียงใหม่


  เริ่มจากภาคเหนือของไทยกันก่อนเลย บ้านทรงกล่องสี่เหลี่ยมบนเนินเขา ติดกระจกใสมองเห็นวิวด้านนอก ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังโดนธรรมชาติโอบอุ้ม ด้านในกว้างขวาง นอนแช่อ่างดูดาวดาวเพลิน ๆ ยิ่งถ้าไปช่วงหน้าหนาว บรรยากาศดีได้ฟีลเหมือนอยู่เมืองนอกยังไงยังงั้นเลย หรือไปช่วงหน้าฝน ก็ให้ความโรแมนติกไปอีกแบบ 

  2. Morning Star Glamping เฟส 1 (บ้านแม่ลาย จ.เชียงใหม่) 

  morning star phase 1


  บ้านกระจกใสกลางป่า ที่มาแล้วจะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ฟินแลนด์ สไตล์การตกแต่งแบบอบอุ่น เน้นความเรียบง่าย เสมือนเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่จริง มีลำธารหน้าบ้าน หรือจะเลือกนอนแช่น้ำอุ่นในอ่างชมวิวเพลิน ๆ ก็ฟีลดีทั้งคู่ มีทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น ติดแอร์เย็นฉ่ำ ไม่ต้องกังวลแม้จะมาในช่วงที่แดดเปรี้ยง 

  3. Morning Star Glamping เฟส 2  (บ้านแม่ลาย จ.เชียงใหม่) 

  morning star phase 2


  ต่อด้วย พูลวิลล่า ริมลำธาร เฟส 2 บ้านกระจกใสทรงเอที่ให้ฟีลเมืองนอกสุด ๆ มีห้องนอนและน้องนั่งเล่นแยกกันภายในบ้านมีห้องน้ำ 2 ห้อง สามารถเข้าพักได้ 2-4 คน มีทั้งอ่างในห้องและสระน้ำอุ่น outdoor แช่น้ำอุ่น ดูดาว รับลมหนาวริมลำธาร ถ้าจะบรรยากาศดีขนาดนี้ ต้องไปให้ได้สักครั้งแล้วล่ะ 

  4. หลงเขาแคมป์ ภูทับเบิก (ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์)